Beskrivning

I detta hyreshus finns fyra lägenheter i varierande storlek. Det ligger på Brömsbrogatan 16 i ett villaområde nära högskolan.